ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԲԱՆԱԿ
Եկեղեցին հիմնադրվել է 24․05․2014 թ։ 
Հոգևոր առաջնորդ՝ Արա Մարգարյան։  
Մենք Ավետարանչական հավատքի քրիստոնյաներ ենք։ 
Հավատում ենք մեկ Աստծո՝ Ամենակալ Հորը,
մեկ Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսին և Սուրբ հոգուն։
Հավատում ենք որ նյութական (երևացող) և հոգևոր (աներևույթ) աշխարհները արարվել է Աստծո կողմից։
Հավատում ենք հավիտենական կյանքին և որ ճանապարհը մեկն է 
- հետևել մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։
Մեր նպատակն է՝ տարածել Ատծո խոսքը, 
ծառայել նրան և կատարել նրա կամքը։ 
Հնարավորին չափ մարդկանց հասցնել բարի լուրը 
և մոտեցնե Աստծուն ու փրկությանը։ 
Օգնել կարիքավորներին։ 
Տալ նրանց ինչպես մարմնավոր այնպես ել հոգևոր սնունդ։  

Ծառայություններին հեռահար մասնակցության համար, գրանցվեք մեր ՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆ խմխմբում։

ԳՐԱՆՑՎԵԼ

-ԳՆԱՑԵՔ՛ ԲՈԼՈՐ ԱՇԽԱՐՀՔԸ, ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ ՔԱՐՈԶԵՑԵ՛Ք ԱՄԵՆ ԱՐԱՐԱԾԻ։
ՄԱՐԿ 16։15
19  Ուրեմն գնացեք և բոլոր ազգերի մեջ աշակերտներ պատրաստեք՝ նրանց մկրտելով Հոր, Որդու և սուրբ ոգու անունով, 
20  սովորեցնելով նրանց պահել այն ամենը, ինչ որ ձեզ պատվիրեցի։ Ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում՝ մինչև աշխարհի վախճանը»
ՄԱԹԵՈՍ 28։19,20
Ով որ ասում է թէ Ճանաչեցի նորան եւ նորա պատուիրանքները չէ պահում, 
ստախօս է, եւ ճշմարտութիւնը չ’կայ նորանում։
Ա․Հովհ 2։4
Ջանք արէք որ նեղ դռնովը ներս մտնէք. Որովհետեւ ասում եմ ձեզ, Շատերը կուզեն մտնել եւ չեն կարողանալ։
ՂՈՒԿԱՍ 13։24
Ծառայությունները անցկացվում են հայերեն լեզվով և ֆրանսերեն թարգմանությամբ։
Եկեղեցու ներքո գործում է հայկական դպրոց Սեղմեք ԱՅՍՏԵՂ
Եկեղեցին իրականացնում է բարեգործական գործունեյություն։  ԱՅՍՏԵՂ