ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՀՅՈՒՐԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԲԱՆԱԿ ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ

Համերգ Փառաբանություն NGM խմբի հետ

Մկրտություն 12․05․2018
Մկրտություն 19.07.2020
Մկրտություն 15.08.2020