ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԲԱՆԱԿ

Եկեղեցու ներքո գործում է հայկական դպրոց։ 

Դպրոցում դասավանդվում են արվեստի և հայոց լեզվի դասեր։ 

Դասերին կարող են մասնակցել ցանկացած տարիքի անձիք։ 


Մասնակցության և աջակցության համար դիմել այստեղ