ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԲԱՆԱԿ
Եկեղեցին հիմնադրվել է 24․05․2014 թ։ 
Հոգևոր առաջնորդ՝ Արա Մարգարյան։  
Մենք Ավետարանչական հավատքի քրիստոնյաներ ենք։ 
Հավատում ենք մեկ Աստծո՝ Ամենակալ Հորը, մեկ Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսին և Սուրբ հոգուն։
Հավատում ենք որ նյութական (երևացող) և հոգևոր (աներևույթ) աշխարհները արարվել է Աստծո կողմից։
Հավատում ենք հավիտենական կյանքին և որ ճանապարհը մեկն է - հետևել մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։
ՄԵր նպատակն է տարածել Փրկության Խոսքը՝ Ավետիսը, 
-ԳՆԱՑԵՔ՛ ԲՈԼՈՐ ԱՇԽԱՐՀՔԸ, ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ ՔԱՐՈԶԵՑԵ՛Ք ԱՄԵՆ ԱՐԱՐԱԾԻ։
ՄԱՐԿ 16։15
ՈՎ ՈՐ ՀԱՎԱՏԱՑ և ՄԿՐՏՎԵՑԱՎ Կ՛ՓՐԿՎԻ և ՈՎ ՈՐ Չ՛ՀԱՎԱՏԱՑ՝ ԿԴԱՏԱՊԱՐՏՎԻ
ՄԱԹԵՈՍ 28։19
Ով որ ասում է թէ Ճանաչեցի նորան եւ նորա պատուիրանքները չէ պահում, 
ստախօս է, եւ ճշմարտութիւնը չ’կայ նորանում։
Ա․Հովհ 2։4
Ջանք արէք որ նեղ դռնովը ներս մտնէք. Որովհետեւ ասում եմ ձեզ, Շատերը կուզեն մտնել եւ չեն կարողանալ։
ՂՈՒԿԱՍ 13։24
Ծառայությունները անցկացվում են հայերեն լեզվով և ֆրանսերեն թարգմանությամբ։
Եկեղեցու ներքո գործում է հայկական դպրոց Սեղմեք ԱՅՍՏԵՂ
Եկեղեցին իրականացնում է բարեգործական գործունեյություն։  ԱՅՍՏԵՂ

Քրիստոսի Բանակ
Քրիստոնեական ավետարանական եկեղեցի
Ֆրանսիայի Անժե քաղաքում:
17 Կոլոմբիե, 49000 Անժե
Հեռ. 02 41 44 15 15

 .