39 Դարձիր քո տունը, եւ պատմիր ինչ որ Աստուած քեզ արաւ. Եւ նա գնաց քարոզում էր բոլոր քաղաքումը ինչ որ Յիսուսը իրան արավ։
ՂՈՒԿԱՍ 8/39

Ձեր կյանքում տեղի ունոցող հրաշքների, բժշկությունների մասին վկայեք հանուն մեր տիրոջ փառքի

ինչպես եկեղեցում այնպես ել էլեկտրոնային տարբերակով։

գրեք մեզ և հնարավորինս պատմեք ողջ պատմությունը։ 

Վկայելու համար 

ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ
Քրիստոսի Բանակ
Քրիստոնեական ավետարանական եկեղեցի
Ֆրանսիայի Անժե քաղաքում:
17 Կոլոմբիե, 49000 Անժե
Հեռ. 02 41 44 15 15

 .